Nitrox je jakákoliv směs plynu kyslíku a dusíku,včetně vzduchu (78% dusík, 21% kyslík, 1% zbytkového plynu). Pri potápení se za Nitrox považuje směs,ve které obsah kysliku přesahuje 21% a to na úkor dusiku.

Snízení dusíku ve směsi má následující efekt:

  • Prodloužení nulového času
  • Zkrácení,nebo eliminace stupn´ovité dekomprese
  • Snížení únavy po ponoru
  • Zkrácení povrchového intervalu

Princip fungování směsi:

Při potápění do hloubek vzrůstá okolní tlak vody a zároven s ním parciální tlak vdechovaného plynu.  Nitrox snižuje nasycení potapěčova těla dusíkem. Zvýšení parciálního tlaku dusíku je pak mensí, tj. Potapěč může zůstat v určité hloubce déle než se vzduchem, aniž by musel absolvovat dekompresní zastávky. Zvýšení parciálních tlaků se týká všech plynů v dýchací směsi, tj. i kyslíku.  Kyslík ale při určitém parciálním tlaku začíná být pro člověka toxický.Cím více kyslíku je v dýchací směsi obsaženo, tím více je směs toxická. Maximalní parciální tlak kyslíku použivaný při rekreačním potápění je 160 kPa(1,6bar). Na základě toho se stanovuje maximální operační hloubka.

Pro potápení s Nitroxem je zapotřebí speciální kurz, který potapěči rozšiřuje jeho stávajicí kvalifikaci. Více ke sportovnímu potápění s nitroxem se dozvíte v jednom z našich kurzů.