Potápění s trimixem na Makrské riveře!

No není to fascinující představa, potopit se až k vraku, který nám může vyprávět svou historii?Ponořit se do pozůstalého vraku a pocitit tak historii dávných časů tak blízko?!

Potápění s trimixem:

Pod pojmem trimix rozumíme směs kyslíku,dusíku a hélia používaná pro potápění do hloubek větších než 40m.

Do směsi je přidáváno heliu které ve směsi nahrazuje kzslik a dusík.

Snížením obsahu těchto plynů jsou eliminovány jejich toxické a narkotické účinky na lidský organismus při dýchání pod vyšším potriálním tlakem.

Trimix rozdělujeme na Normoxický a Hypoxický.

-Normoxický trimix obsahuje 21 až 18% kyslíku.

-Hypoxický trimix obsahuje méně než 18% kyslíku.

Značení směsí: TX 21/35 první číslo udává procentuální obsah kyslíku a druhé procentuální obsah helia.