Prices in Euro

Discover Scuba Diving  
Ditt första dyk inkl. utrustning

60.00

Ditt andra dyk från stranden inkl. utrustning

55.00

Ditt 2 dyk från båt inkl. 2 dyk, utrustning,

69.00

Ditt 2: a och 3: e dyk från båt inkl. 2 dyk, utrustning, snacks och dricksvatten.

100.00

Scuba Diving uppfriskning från stranden

39.00

 

 

Dyk-kurser

 

IAC Junior Diver * / Junior Scuba Diver **

250.00

IAC Basic Diver

350.00

Nybörjar-kurs CMAS* inkl. 5 dyk & utrustning

420.00

CMAS**

370.00

CMAS***

390.00

   
IAC Junior OWD / IAC Open Water Diver inkl. 4 dyk & utrustning

399.00

IAC AOWD inkl. 5 dyk

299.00

IAC Dive Leader inkl. 5 dyk

380.00

IAC Dive Leader prof. Inkl. 5 dyk

350.00

 

 

Dyk från båten / Stranddyk

 

Dagstur inkl. 2 dyk, luft, vikter, snacks och dricksvatten

69.00

Snorklingstur inkl. ABC, snacks och dricksvatten

42.00

Nattdyk (båt) inkl. 1 dyk, luft, vikter och dricksvatten

40.00

Ett dyk från båt inkl. luft och vikter

40.00

Scooter snorkling inkl. utrusta. skoter och snorkel.-trip

70.00

   
Stranddyk inkl. luft och vikter

25.00

Nattdyk från stranden inkl. luft och vikter

30.00

Suex scooter införsel från stranden

40.00

 

 

Dykpaket

 

Dykpaket 6, sex dyk från båt

195.00

Dykpaket 10, tio dyk från båt

315.00

Dykpaket 14, fjorton dyk från båt

425.00

Extra kostnad för 3: e dyk på dagen resan

29.00

CMAS / IAC  
Navigation, inkl. 2 dyk

140.00

Att leda en grupp, inkl. 2 dyk

140.00

Nattdyk, inkl. 2 dyk från stranden

140.00

Djupdyk, inkl. 2 dyk

140.00

Emergency First Response / Första Hjälpem

100.00

CMAS Rescue Diver, inkl. 4 dyk

290.00

Nitrox 1, inkl. 2 dyk

170.00

Kurs för undervattens skoter

160.00

 

 

Kurser i teknisk dykning

 

Introduktion till Buddy Inspiration

90.00

Användningskurs Buddy Inspiration 40m

890.00

Enhet inkluderande flaskor och påfyllning

70.00

 

 

Öppet system Tec Fundamental 4 dyk

430.00

Öppet system Tec Advanced 4 dyk exkl. O²

490.00

Öppet system Trimix 60m 4 dyk exkl. gas

760.00

Öppet system Trimix 100m 4 dyk exkl. gas

890.00

Gasblandningskurs

100.00

Tec Guide per dyk samt gaser och divesorb

25.00

 

 

Hyra av utrustning per dag

 

Full utrustning

25.00

Mask, Fenor, Snorkel

7.00

Våtdräkt

7.00

Regulator

7.00

BCD

7.00

Dyk-dator

7.00

Undervattenslampa

7.00

15 liters flaska

4.00

Double pack 2*15 liters flaska inkl. luftfyllning

8.00

Undervattenskamera

22.00

Scooter per dag

30.00

 

 

Nitrox and helium fillings

 

Syre per liter

0.03

Helium per liter

0.07

Divesorb 1Kg

6.50