Specialiteter

Prices in KN

Prices in Euro

Discover Scuba Diving    
Ditt första dyk inkl. utrustning 450.00 60.00
Ditt andra dyk från stranden inkl. utrustning 400.00 55.00
Ditt 2 dyk från båt inkl. 2 dyk, utrustning, 480.00 65.00
Ditt 2:a och 3:e dyk från båt inkl. 2 dyk, utrustning,    
snacks och dricksvatten. 740.00 99.00
Scuba Diving uppfriskning från stranden 250.00 35.00
     
Dyk-kurser    
IAC Junior Diver */ Junior Scuba Diver ** 1600.00 219.00
IAC Basic Diver 2200.00 299.00
Nybörjar-kurs CMAS* inkl. 5 dyk & utrustning 2990.00 399.00
CMAS** 2500.00 349.00
CMAS*** 2700.00 369.00
IAC Junior OWD / IAC Open Water Diver    
 inkl. 4 dyk & utrustning 2700.00 369.00
IAC AOWD inkl. 5 dyk 2200.00 299.00
IAC Dive Leader inkl. 5 dyk 2500.00 349.00
IAC Dive Leader prof. Inkl. 5 dyk 2250.00 310.00
     
Dyk från båten / Stranddyk    
Dagstur inkl. 2 dyk, luft, vikter, snacks och dricksvatten
490.00 67.00
     
Snorklingstur inkl. ABC, snacks och dricksvatten 280.00 38.00
Nattdyk (båt) inkl. 1 dyk, luft, vikter och dricksvatten 270.00 37.00
Ett dyk från båt inkl. luft och vikter 270.00 37.00
Stranddyk inkl. luft och vikter 160.00 23.00
Nattdyk från stranden inkl. luft och vikter 200.00 29.00
Suex scooter införsel från stranden 260.00 38.00
Scooter snorkling inkl. utrusta. skoter och snorkel.-trip 450.00 62.00
     
Dykpaket    
Dykpaket 6, sex dyk från båt 1420.00 190.00
Dykpaket 10, tio dyk från båt 2270.00 305.00
Dykpaket 14, fjorton dyk från båt 3090.00 415.00
Extra kostnad för 3: e dyk på dagen resan 200.00 29.00
     
CMAS / IAC    
Navigation, inkl. 4 dyk 1290.00 169.00
Att leda en grupp, inkl. 4 dyk 1290.00 169.00
Nattdyk, inkl. 2 dyk från stranden 710.00 99.00
Djupdyk, inkl. 2 dyk 710.00 99.00
Emergency First Response / Första Hjälpem 710.00 99.00
CMAS Rescue Diver, inkl. 2 dyk 1350.00 179.00
Nitrox 1, inkl. 2 dyk 1190.00 159.00
Nitrox Advanced, inkl. 5 dyk 2250.00 299.00
Torrdräkt, inkl. 2 dyk 950.00 129.00
Kurs för undervattens skoter 1090.00 149.00
     
Kurser i teknisk dykning    
Introduktion till Buddy Inspiration 570.00 79.00
Användningskurs Buddy Inspiration 40m 5900.00 790.00
Enhet inkluderande flaskor och påfyllning 420.00 59.00
     
Öppet system Tec Fundamental 4 dyk 2200.00 299.00
Öppet system Tec Advanced 6 dyk exkl. O² 2950.00 399.00
Öppet system Trimix 60m 6 dyk exkl. gas 4890.00 659.00
Öppet system Trimix 100m 6 dyk exkl. gas 5900.00 799.00
Gasblandningskurs 710.00 99.00
Tec Guide per dyk samt gaser och divesorb 150.00 22.00
     
Hyra av utrustning per dag    
Full utrustning 150.00 22.00
Mask, Fenor, Snorkel 40.00 6.00
Våtdräkt 40.00 6.00
Regulator 40.00 6.00
BCD 40.00 6.00
Dyk-dator 40.00 6.00
Undervattenslampa 40.00 6.00
15 liters flaska 30.00 4.00
Double pack 2*15 liters flaska inkl. luftfyllning 60.00 8.00
Undervattenskamera 150.00 22.00
Scooter per dag 200.00 30.00
     
Nitrox and helium fillings    
Syre per liter 0.15 0.02
Helium per liter 0.40 0.06
Divesorb 1Kg 42.00 6.00