314
DSC01297
DSC01300
M0011209
rebreather
small00030

CCR Inspiration

Här, i motsats till de halvslutna system som används vid vanlig dykning och nitrox-dykning, används ett helslutet system där syrets partiella tryck registreras av sensorer.

Därefter styrs syrgasblandningen av en dator via en elektromagnetisk ventil.

En av flaskorna innehåller vanlig komprimerad luft, den andra rent syre.

Ju djupare man dyker desto högre blir syrets partiella tryck.

D å tillsätts luft som en slags utspädningsgas.

För dyk djupare än 60 meter används normalt Trimix och Heliox.

Fördelarna med att reducera halten kväve och öka syrets partiella tryck är bland annat längre bottentider, längre dyktider per fyllning och självständighet med hänsyn till logistik och planering.

Den viktigaste skillnaden mellan CCR och ett öppet system är förbrukningen av gas som nedan exempel visar:

En dykare som vid 1 bars tryck andas 20 liter luft/minut, konsumerar 4 liter syrgas.

Av denna binder kroppen 1 liter medan dykaren andas ut 3 liter oförbrukad syrgas i det omgivande vattnet.

Vid 5 bars tryck stiger luftförbrukningen till 100 liter/minut och syrgasförbrukningen till 20 liter.

Men den mängd syrgas som kroppen binder förblir konstant oberoende av djupet eller trycket.

Vid 5 bars tryck binder alltså kroppen 1 liter syrgas medan dykaren andas ut 19 liter ren syrgas i det omgivande vattnet.

Den höga förbrukningen av andningsgas, speciellt syre, är utmärkande för alla öppna system.

En Rebreather erbjuder delvis eller hel återanvändning av den oförbrukade syrgasen, vilket leder till att även små flaskor kan vara mycket produktiva.

Exempel på användningsområden för en CCR Rebreather:

Undervattensfotografering, eftersom CCR Rebreather inte ger ifrån sig ljud eller bubblor Långa dyk Djupa dyk ned till 100 m Fördelar med ett slutet system Optimal gasanvändning, långa dyktider Fördelar med slutna system:

Minskad kvävemättnad Längre bottentid,

minskat behov för dekompressionsstopp Ger inte ljud och bubblor.