Exif_JPEG_PICTURE
Exif_JPEG_PICTURE
Exif_JPEG_PICTURE
Exif_JPEG_PICTURE

iac_tec

CMAS i IAC kurser

Tec – Advanced

Denna kurs tillåter längre dyk med förplanerade dekompressionsstopp.

Genom att använda Nitrox för uppstigningen så kan man korta ned deko-tiden avsevärt.

Målet med denna kurs är att tillåta utövaren att säkert genomföra dekompressionsdyk med två Nitrox-blandningar och ett andningsgasbyte.

Krav:

medicinsk deklaration, CMAS *** / Divemaster, 18 år, fullförd Nitrox-kurs.

Den här kursen kommer att lära dig att hantera en boj, rulle, extra deko-flaska och dubbla flaskor för djup ned till 40 m.

Vidare inkluderar den övning i att räkna ut och genomföra dekompression.

 

IAC Trimix 60m/197feet (Normoxic)

Trimix är en blandning av syre, helium och kväve.

Den används för dykning på djup större än 40m för att undvika kvävenarkos.

Målet med denna kurs är att tillåta utövaren att säkert planera och genomföra Normoxic Trimix dyk på djup ned till 60m/197fot, med två dekompressionsgaser.

Krav:

CMAS *** / Divemaster, 18 år, fullförd Tec- andvanced-kurs och minst 100 loggade dyk.

Denna kurs inkluderar 8 timmars teori och 4 dyk som lär dig säker dykning med Normoxic Trimix.

Under kursen kommer du att använda rulle, deko-boj och extra flaskor.

 

IAC Trimix 100m/328feet (Full Trimix)

Målet med denna kurs är säker planering och genomförande av Trimix dyk ned till max 100 m, med fler än två dekompressionsgaser.

En blandning för nedstigning och bottentid, en blandning för uppstigning och dekompression.

Förkunskaps krav:

CMAS *** / Divemaster, 18 år, Tec – Advanced , Trimix 60 m och 200 loggade dyk.

Denna kurs inkluderar 8 timmars teori och 4 dyk som lär dig säker dykning med Trimix ned till 100 m.

Teori-innehåll:

Fysiologi och psykologi under Djupdykning / Dekompressionsmetod / Dekompressionsmjukvara / etc.

Under kursen kommer du att använda rulle, deko-boj och extra flaskor.

 

IAC Gasblender

Slutförande av denna kurs ger dig behörighet att blanda Nitrox för nöjes-dykning.

Kursen kommer att lära dig allt du behöver veta för att säkert blanda din egen Nitrox.

Förkunskapskrav:

CMAS* / OWD, 18 år.

Du kommer att praktisera säker hantering av syre och de korrekta förberedelserna av Nitrox-blandningar som används vid nöjesdykning.

Kursen inkluderar ca 8 timmars teori där du lär dig alla viktiga aspekter av kväve-blandning.

 

CCR Inspiration Level 1 40m/131feet

Den här kursen ger dig en fascinerande introduktion till att dyka med ett slutet rebreather-system.

Du kommer att lära dig de speciella egenskaperna av CCR ”Inspiration” och även hur man dyker med den.

Slutförande av denna kurs kommer att tillåta dig att köpa eller hyra en Buddy Inspiration och genomföra dyk ned till 40 m/131 fot med den.

Förkunskapskrav:

AOWD eller liknande, 50 loggade dyk, Nitrox, 18 år. Utöver studier och förberedelser hemma, så tar kursen 4-5 dagar.

Under denna tid kommer du att ha teori, övningar i pool och minst 5 timmars dykning med CCR ”Inspiration”.

Ett giltigt hälsointyg för dykning krävs för alla kurser.