Nitrox syftar till en gasblandning bestående av kväve och syre; detta inkluderar alla blandningar med mellan 22% och 99% syre.

Enriched Air Nitrox, (EAN/EANx) Nitrox med en syrehalt över 21% används inom dykning för att minska halten av kväve i den gasblandning man andas.

Att minska halten av kväve genom att öka halten av syre, gör att risken för dykarsjuka minskar och tillåter längre dyktider och bottentider utan behov av säkerhetsstopp vid uppstigning.

Nitrox är inte en säkrare gasblandning än vanlig komprimerad luft, även om den minskar risken för dykarsjuka, eftersom den ökar risken för syreförgiftning.