Nitrox (Nitrox, Enriched Air Nitrox (EAN / EANx)) to mieszanina gazów oddechowych azotu (angielski Nitrogen) i tlenu (angielski oxygen) o wyższej zawartości tlenu niż zwykłe powietrze, zawierające 21% tlenu.

Jest on używany podczas nurkowania w celu zahamowania nasycenia tkanek azotem, co pozwala osiągnąć większy czas nurkowania i / lub zmniejszyć ryzyko choroby dekompresyjnej.

Jednak wyższe w porównaniu z powietrzem ciśnienie cząstkowe tlenu w tym przypadku zmniejsza maksymalną głębokość nurkowania, prez ryzyko zatrucia tlenem (efekt Paul-Bert i Lauren Smith).

Zaletą nurkowania z Nitrox jest to, że nurek otrzymuje od obniżenia ciśnienia częściowego azotu mniej go w płynach ustrojowych.
Tak więc, nurek jest narażony na mniejsze-N2 efekt.

Inną zaletą Nitrox jest dla przewodników nurkowych, instruktorzy nurkowania i nurków z nadmierną wagą, bo może zmniejszyć obciążenia azotu przy yo-yo nurkowańach lub wiele powtarzających się nurkowańach.

W nurkowanie sportowym Nitrox zmniejsza ryzyko osobiste podczas długotrwałego zanurzenia i w prypadku skłonnośći do dekompresyjnej choroby, jak również do diagnozowanych wad serca.