Co może być bardziej ekscytujące niż nurkować do ruiny zatopionego statku, pro który dowiedział się z starej historii?

Na głębokościach większych niż 40 m, jeżeli oddychać na Trimix, to często mozhna przypomnieć szczegóły, które przy wysokich ciśnieńjach cząstkowych azotu nawet nie zauważyłem.

Trimix również zwiększa bezpieczeństwo nurkowania, bo problem pojawia się zawsze ” na świeże” głowy.

Trimix to specjalna mieszanka do oddychania z tlenu, helu i azotu, która jest używana w nurkowaniu technicznym, aby osiągnąć głębokości do 130m.

Dodaniem helu w mieszaninu zawartość tlenu i azotu zmniejsza się do wartości dopuszczalnych.

W rezultacie zostaną ograniczone do minimumu negatywne skutki, które mogą być spowodowane przez nadmiar tlenu i azotu.

Oprócz helu eliminuje problem narkozy azotowej, co umożliwia nurkowanie na głębokość znacznie przekraczających limit 40 metrów.

Za negatywne skutki uboczne może wystąpić sindrom nerwowy wysokiego ciśnienia (High Pressure Nervous Syndrome, HPNS), który może być spowodowany przez helu na głębokości od 130m do 180m i które objawia się jako drżenie całego ciała.

Testy wykazują, że przy Trimix temperatura w reguljatorzhe na 25 stopni wyższa niż przy użyciu sprężonego powietrza.

Zmniejsza to ryzyko oblodzenia pierwszego i drugiego reguljatora.

Trimix są nazywane według proporcji tlenu i helu w mieszanine.

Do 100% mieszaniny są uzupełniane z azotu.

Na przykład “Trimix 10/70″ składający się z 10% tlenu, 70% helu, azotu 20% nadaje się do nurkowania do 100 metrów.

Heliair
Kiedy mówią o Trimix to oznacza możliwość dowolnej zawartości helu, tlenu i azotu w mieszaninie oddechowej.

Szczególnym przypadkiem jest heliair, podczas gotowania jakego normalne powietrze miesza się z helem.

Zaletą takiej mieszanki oddechowej jest to, że mieszaninia jest znacznie taniej i prosta w przygotowaniu.

Wadą jest obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu w mieszance. Konsekwencją tego, jest niemożność korzystania heliairu przy nurkowanie z powierzchni wody (ciśnienie cząstkowe tlenu w heliairu mniej 0,16 bar).

Heliox
Heliox – jest mieszaniną helu i tlenu bez azotu. Heliox zwykle składa się z 79% helu i 21% tlenu. Mogą być też inne mieszaniny helu i tlenu.