314
DSC01297
DSC01300
M0011209
rebreather
small00030

CCR Inspiration

W odróżnieniu od urządzen z pół-zamkniętym cyklem, za pomocą urządzenja cyklu zamkniętego typu CCR Inspiration nurek oddycha Nitroxem z różnym procentem tlenu, który automatycznie dostosowuje się do zmian głębokości zanurzenia.

Ciśnienie parcjalne O2 w Nitroxu jest mierzone przez trzech niezależnych czujników tlenu i sterowane komputerowo przez zawór elektromagnetyczny i jest utrzymane na pewnym poziomie.

Jedna z butli urządzenja jest wypełniona sprężonym powietrzem, druga tlenem.

Ze wzrostem głębokości ciśnienie cząstkowe tlenu w obiegu wzrasta, mieszanka oddechowa musi być dostarczana w postaci tzw gazu rozcieńczającego.

Do nurkowania do głębokości ponad 60m. są stosowane jako rozcieńczony gazy Heliox i Trimix.

Ja niewątpliwą zaletą jest to, że stanowią one minimalizacji ilości azotu przy optymalnym ciśnienie cząstkowym tlenu.

Rezultatem jest możliwość zwiększenia czasu zanurzenia bez dekompresji, możliwe zwiększenie całkowitego czasu zanurzenia z taką samą liczbą butli, jak również większą niezależność od logistyki i planowania nurkowań.

Najważniejsza różnica między urządzeniami z otwartym i zamkniętym (Rebreather) cyklem jest znacznie bardziej ekonomiczne zużycie tlenu, jak widać w poniższym przykładzie:

Nurek z użyciem powietrza 20 litrow / min. i z użyciem tlenu 1 litr l / min, co minutę wdycha 4 litry O2, wykorzystuje 1 litr, 3 niewykorzystanych litry O2 oddycha do otaczającej wody.

Na głębokości 40m (5 bar), zwiększa sie użycie mieszaniny gazowej do 100 litrów / min., a nurek wdycha 20 litrów O2.

Użycie tlenu przez organizm nie zależy od głębokości i pozostaje na stałym poziomie 1 litra na minutę, co oznacza, że nurek oddycha co minutę do otaczającej wody 19 litrów nieużytego tlenu.

Marnowanie gazów oddechowych, zwłaszcza tlenu, jest oczywiste i irracjonalnie wysokie, a ta wada jest charakterystyczna dla wszystkich urządzen otwartego cyklu.

Urządzenie z zamkniętym cyklem (Rebreather) poprzez recykling części lub całości niewykorzystanego tlenu przewiduje efektywne wykorzystanie mieszaniny oddechowej i pozwalają na zastosowanie konwencjonalnych butli i butli o wiele mniejsza pojemnośći.

Zastosowanie CCR Rebreather Fotografia podwodna, bo CCR Rebreather cichy i praktycznie nie ma pęcherzyków wydychanego powietrza. Szczególnie długie nurkowania. Nurkowania do głębokości 100m.

 

Zalety Rebreather CCR:

Optymalne wykorzystanie mieszaniny gazów, możliwość długich nurkowań.

Zmniejszone nasycenie tkanek azotem.

Wzrost czasu zanurzenia, redukcjia wymogów dekompresji.

Niski poziom hałasu, brak pęcherzyków.